skip to Main Content

Roerder voor slib-buffertank

Cases

Hulp nodig?

E-mail ons Bel ons

Roerder voor Slib-buffertank

Voor de Biologische uitbreiding van de rioolwaterzuivering (RWZI) in Kampen, heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta het ontwerp en uitvoering voor onder meer de slib-buffertank aanbesteed aan het engineeringsbureau Water Techniek Twente. Voor de technische uitwerking en realisatie van de roerder voor in de slib-buffertank is Veenstra Technology gevraagd.  Het volledige ontwerp, de productie en de installatiewerkzaamheden op locatie zijn door Veenstra verzorgd.

Lees verder

Achtergrond
Bij het zuiveren van afvalwater komt slib vrij. Voorheen werd dit slib vergist op de rioolwaterzuivering Kampen. Om efficiency redenen vindt de slibvergisting nu niet meer in Kampen plaats. Vanaf 2018 wordt dit slib tijdelijk opgeslagen in de nieuwe slib-buffertank en wordt vervolgens verwerkt bij de waterzuiveringsinstallatie in Zwolle. In Kampen wordt het ingedikte slib in de buffertank ,met een diameter van 10 meter en een hoogte van 8 meter, homogeen gehouden door het Top-Entry roerwerk van Veenstra Technology.

Leveromvang
Het geleverde Top-Entry roerwerk bestaat uit een 15kW motor met reductor, een dubbel gelagerd lagerhuis, een gekoppelde roeras, een bodemlager en een 2 blads-scheefblad roerlichaam met een diameter van maar liefst 2,9 meter breed.